Termeni si Conditii

Pentru utilizarea site-ului Fetcom

Termeni si Conditii

FETCOM a lansat site-ul "www.fetcom.ro" pentru informarea rapida si corecta a tuturor utilizatorilor. Vizionarea si/sau utilizarea acestui site de catre orice persoana este conditionata de respectarea Conditiilor Generale de Acces si Utilizare, precum si de respectarea ansamblului de legi aplicabile.

Prin accesarea si utilizarea site-ului ”www.fetcom.ro” acceptati, implicit si neconditionat, prezentele Conditii Generale de Acces si Utilizare

Informatiile continute de acest site sunt generale, avand scop informativ si sunt adresate clientilor Citroën, precum si altor persoane interesate.
FETCOM nu isi asuma raspunderea pentru acuratetea acestora, dar va depune toate eforturile necesare pentru ca informatiile continute de acest site sa fie cat mai corecte si cat mai actuale.

Conditiile Generale de Acces si Utilizare reglementeaza:

Dreptul de Proprietate
Informatii despre produse, servicii si preturi
Date personale
Protectia altor informatii comunicate
Limitarea raspunderii
Administrarea si actualizarea site-ului
Lege aplicabila

Dreptul de Proprietate

FETCOM este autorul site-ului de fata. Fotografiile, textele, sloganurile, desenele, imaginile, secventele sonore cu sau fara animatie, precum si toate lucrarile integrate in acest site sunt proprietatea FETCOM care este autorizat de catre Automobiles Citroën sa le utilizeze.

Numele CITROËN, sigla Citroën, numele autovehiculelor, precum si produsele si serviciile ce-i sunt asociate sunt marci inregistrate Automobiles Citroën si sunt protejate prin drepturile de autor si de proprietate intelectuala referitoare la protectia modelelor inregistrate.
Aplicarea, imitarea, reproducerea si utilizarea acestora, partial sau total, fara autorizarea scrisa din partea FETCOM constituie delict de reproducere frauduloasa si se pedepseste conform legilor in vigoare.

Continutul si elementele de grafica ale prezentului site, inclusiv – dar fara a se limita la acestea – tot continutul format text, precum si sursele tehnice ale tuturor serviciilor si facilitatilor prezente si viitoare, cu exceptia cazului cand este mentionat expres un alt proprietar, sursele paginilor/ sectiunilor/ minisite-urilor/ showroom-urilor dar si orice alt material, transmis sub orice forma de/si catre Utilizatori (prin vizualizare directa pe site, prin newslettere etc,) apartin FETCOM, fiind proprietatea acestuia.

Reproducerea totala sau partiala, pe hartie sau digital, a materialelor incluse in site-ul ”www.fetcom.ro” sunt autorizate cu conditia ca acestea sa fie destinate folosintei strict personale, excluzand orice utilizare in scopuri publicitare si/sau comerciale si/sau de informare, astfel incat sa se conformeze legislatiei in vigoare referitoare la proprietatea intelectuala.


Informatii despre produse, servicii si preturi

Site-ul “www.fetcom.ro” are ca scop prezentarea generala si promovarea gamei de produse si de servicii CITROËN distribuite in Romania.

FETCOM isi rezerva dreptul de a modifica informatiile ce figureaza in prezentul site, mai ales pe cele referitoare la modele, caracteristici tehnice, dotari standard sau optionale si preturi, in orice moment, fara notificare prealabila, tinand cont de trasatura interactiva a site-ului, fara ca modificarile sa presupuna responsabilitatea FETCOM, a membrilor retelei sale sau a angajatilor sai.

Utilizatorii inteleg si accepta neconditionat ca orice informatie existenta pe site nu este si nu poate fi considerata drept oferta de produse sau de servicii venind din partea FETCOM. Informatiile postate pe site sunt oferite numai cu titlu informativ si deci nu trebuie a fi considerate ca fiind o oferta contractuala a produselor si serviciilor oferite de FETCOM.

Caracteristicile autovehiculelor noi prezentate pe site-ul ”www.fetcom.ro” sunt cele existente la momentul redactarii sau actualizarii diferitelor pagini ale site-ului.

Date personale

Informatiile pe care FETCOM le colecteaza difera in functie de modul in care folositi site-ul. Este posibil sa utilizati site-ul fara a fi nevoie sa ne furnizati informatii personale, dar daca doriti sa folositi unele din serviciile pe care vi le oferim este posibil sa va fie cerute informatii personale ca: numele, prenumele, adresa de e-mail, adresa postala, numar de telefon. Aceste informatii sunt colectate numai atunci cand acceptati voluntar si in cunostinta de cauza transmiterea lor catre noi.

De asemenea, FETCOM va putea folosi datele personale pentru evidenta clientilor, pentru realizarea de statistici proprii, pentru sondaje de produs si pentru marketing.
Informatiile vor fi folosite exclusiv de catre FETCOM nu pot fi vandute sau puse la dispozitia unor terte persoane fara informarea sau acceptul dvs. prealabil. In functie de datele pe care le furnizati veti fi contactati la telefon, prin posta sau prin e-mail.

Refuzul dumneavoastra determina neutilizarea datelor pe care ni le-ati furnizat.
In conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date (cu modificarile si completarile ulterioare) si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, aveti urmatoarele drepturi privind colectarea si prelucrarea datelor personale: dreptul de interventie asupra datelor (art.14), dreptul de informare (art.12), de acces la date (art.13), de opozitie (art.15), de a va adresa justitiei (art.18). Aceste drepturi pot fi exercitate in mod gratuit prin transmiterea unei cereri datate si semnate la adresa : B-dul Sofia Vicoveanca nr. 7, Suceava, Romania.

Transmiterea datelor personale unor autoritati sau institutii de stat se va face numai in cazul in care suntem obligati la aceasta conform legislatiei romane in vigoare. Angajatii FETCOM sunt obligati sa respecte confidentialitatea datelor dvs.

Protectia altor informatii comunicate

Informatiile cu un caracter non-personal pe care ni le comunicati si care se refera la observatiile, criticile, sugestiile, preferintele si/sau pasiunile dumneavoastra pot fi utilizate fara restrictii de catre FETCOM exclusiv pentru imbunatatirea produselor si a serviciilor oferite.

Limitarea raspunderii

Utilizatorul foloseste site-ul pe riscul propriu. FETCOM nu va putea fi tinut responsabil pentru daune directe sau indirecte (inclusiv pierderea/alterarea/distrugerea unor date, informatii sau programe stocate pe computerul dvs.) si/sau pentru prejudicii materiale si/sau financiare, rezultate ca urmare a accesarii sau utilizarii acestui site sau a tuturor site-urilor care sunt legate de el.
FETCOM nu isi asuma obligatia si nu garanteaza implicit sau expres, pentru continutul de pe site. FETCOM va face toate eforturile rezonabile pentru a asigura acuratetea si increderea in site si va incerca sa corecteze erorile si omisiunile cat mai repede posibil.
In mod expres, Utilizatorii site-ului inteleg si accepta ca FETCOM este absolvita de orice raspundere pentru orice fel de daune directe sau indirecte, indiferent de natura acestora, rezultate din accesarea site-ului ”www.fetcom.ro” si/sau din utilizarea serviciilor oferite de acesta.
In caz de forta majora, FETCOM si/sau angajatii ori reprezentantii sai, sunt exonerati total de raspundere. Cazurile de forta majora includ, dar nu se limiteaza la, erori de functionare ale echipamentului tehnic, lipsa functionarii conexiunii la internet, lipsa functionarii conexiunilor de telefon, virusii informatici, accesul neautorizat in sistemele site-ului, erorile de operare, greva etc.
Acest site contine link-uri catre site-uri externe, care nu se afla sub controlul si responsabilitatea FETCOM. De aceea nu suntem raspunzatori sub nici o forma pentru continutul niciunuia dintre aceste site-uri.

Administrarea si actualizarea site-ului

FETCOM isi rezerva dreptul de a modifica oricand si in orice mod accesul la site, continutul acestuia, precum si continutul prezentelor Conditii Generale de Acces si Utilizare, integral si/sau partial, fara a fi obligata sa indeplineasca vreo formalitate fata de Utilizatori si fara ca modificarile sa presupuna responsabilitatea FETCOM, a membrilor retelei Citroën sau a angajatilor sai. Aceste modificari si actualizari se impun Utilizatorului care trebuie, prin urmare, sa se raporteze in mod regulat la aceasta rubrica pentru a verifica Conditiile Generale in vigoare.
Orice modificare este considerata ca fiind acceptata deplin si neconditionat de catre Utilizatorii site-ului, prin simpla accesare si/sau utilizare a acestuia.

Lege aplicabila

Prezentele Conditii Generale de Acces si Utilizare se supun si sunt in conformitate cu legislatia romana in vigoare.
Drepturile si obligatiile Utilizatorilor site-ului si ale FETCOM, prevazute in prezentele Conditii Generale de Acces si Utilizare, precum si toate efectele juridice pe care le produc acestea sunt guvernate si vor fi interpretate in conformitate cu legea romana in vigoare.
Orice litigiu nascut din sau in legatura cu interpretarea si/sau aplicarea prezentelor Conditii Generale va fi solutionat pe cale amiabila. In cazul unui litigiu, acesta va fi solutionat de catre Instanta judecatoreasca competenta.

FETCOM va recomanda sa vizitati aceasta pagina periodic pentru a citi “Conditiile Generale de Acces si Utilizare” deoarece acest document va obliga legal. Accesarea si/sau utilizarea in continuare a site-ului ”www.fetcom.ro” sau a serviciilor oferite de catre acesta reprezinta acceptarea neconditionata a modificarilor aduse prezentului document.

Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, FETCOM SRL, are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra, un membru al familiei dumneavoastra ori o alta persoana.
Informatiile pe care FETCOM le colecteaza difera in functie de modul in care folositi site-ul. Este posibil sa utilizati site-ul fara a fi nevoie sa ne furnizati informatii personale, dar daca doriti sa folositi unele din serviciile pe care vi le oferim este posibil sa va fie cerute informatii personale ca: numele, prenumele, adresa de e-mail, adresa postala, numar de telefon. Aceste informatii sunt colectate numai atunci cand acceptati voluntar si in cunostinta de cauza transmiterea lor catre noi.
De asemenea, FETCOM va putea folosi datele personale pentru evidenta clientilor, pentru realizarea de statistici proprii, pentru sondaje de produs si pentru marketing.
Informatiile vor fi folosite exclusiv de catre FETCOM si nu pot fi vandute sau puse la dispozitia unor terte persoane fara informarea si acceptul dvs. prealabil. In functie de datele pe care le furnizati veti fi contactati la telefon, prin posta sau prin e-mail.

Refuzul dumneavoastra determina neutilizarea datelor pe care ni le-ati furnizat.
In conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date (cu modificarile si completarile ulterioare) si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, aveti urmatoarele drepturi privind colectarea si prelucrarea datelor personale: dreptul de interventte asupra datelor (art.14), dreptul de informare (art.12), de acces la date (art.13), de opozitie (art.15), de a va adresa justitiei (art.18). Aceste drepturi pot fi exercitate in mod gratuit prin transmiterea unei cereri datate si semnate la adresa : B-dul Sofia Vicoveanca nr. 7, Suceava, Romania.

Transmiterea datelor personale unor autoritati sau institutii de stat se va face numai in cazul in care suntem obligati la aceasta conform legislatiei romane in vigoare. Angajatii FETCOM sunt obligati sa respecte confidentialitatea datelor dvs.