Politica de confidentialitate

Pentru utilizarea site-ului Fetcom

Politica de confidentialitate

Informatii privind prelucarea datelor cu caracter personal Pentru clienti/potentiali clienti

Fetcom colecteaza si prelucreaza date cu caracter personal in conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.
Prin acest document, Fetcom informeaza persoanele vizate ale caror date sunt colectate cu privire la modul in care sunt utilizate aceste date si, in acelasi timp, informeaza persoanele vizate despre drepturile care li se cuvin.
a) Date de contact
Fetcom SRL
Numar de inregistrare: J33/318/1993, CUI 3527960 Adresa: Bdul Sofia Vicoveanca, Nr.7, Suceava
Numar de telefon: 0230.530.530
b) Date de contact ale responsabilului cu protectia datelor:
E-mail: bogdan.brinzei@fetcom.ro
c) Scopurile prelucrarii datelor cu caracter personal
Fetcom colecteaza date cu caracter personal pe care le poate prelucra in scopuri precum:
 furnizarea persoanei vizate a informatiilor cu privire la produsele si serviciile specifice ale Fetcom
 gestionarea si optimizarea relatiei cu clientii potentiali si actuali
monitorizarea calitatii serviciilor si produselor oferite de catre Fetcom
 utilizarea in vederea formularii raspunsului aferent unei solicitari din partea potentialilor clienti ori a clientilor actuali
 emiterea unei oferte in vederea realizarii unei vanzari/ incheieri a unui contract de vanzare-cumparare
 executarea unui contract (de vanzare-cumparare, de garantie, de asistenta rutiera, de reparatie sau diagnosticare)
 furnizarea informatiilor cu privire la produsele pe care persoana vizata le-a cumparat de la Fetcom atunci cand aceasta solicita
 in cazul in care clientii sau potentialii clienti si-au dat acordul, pentru efectuarea campaniilor de marketing
 in unele cazuri, pentru indeplinirea obligatiilor legale

Temeiul legal pentru prelucrarea datelor personale, pentru scopurile definite mai sus, este sustinut de interesul legitim al Fetcom, avand in vedere relatia relevanta si adecvata intre persoana vizata si operator (i.e.existenta unei relatii contractuale ca urmare a incheierii unui contract de vanzare-cumparare, a unui contract de reparatii ori ofertare de autovehicul, componente auto ori servicii conexe), de temeiul executarii unui contract la care persoana vizata este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate inainte de incheierea unui contract, precum si de temeiul obligatiilor legale.

Totodata, in vederea utilizarii datelor personale pentru scopuri de marketing,Fetcom are la baza consimtamantul liber exprimat de persoana vizata.

d) Destinatari ai datelor cu caracter personal
In fluxul de procesare si stocare, datele cu caracter personal ar putea fi transferate, dupa caz, urmatoarelor categorii de destinatari:
• catre institutiile autorizate ale statului in vederea respectarii obligatiilor fiscale
• catre Trust Motors – Importatorul Peugeot/Citroen pentru Romania
• catre Peugeot Citroen Automobiles SA – Grup PSA (Franta)
• In functie de optiunile persoanei vizate catre :
o societatile de leasing financiar
o brokerii de asigurare
o societati de asigurare, reasigurare
o institutii bancare din Romania
o companii de organizare a evenimentelor
o companii autorizate de traducere (in cazul contractelor, actelor oficiale care necesita traducere)
e) Transferul datelor in afara tarii
Datele cu caracter personal colectate pot fi transmise catre PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES SA – producator al marcilor PEUGEOT, CITROEN si DS, localizat in FRANTAsi utilizate de acesta in scopurile prelucrarii mentionate mai sus.
f) Perioada stocarii datelor
Toate datele cu caracter personal colectate vor fi stocate pe durata necesara care este relevanta pentru scopurile mentionate mai sus si atat timp cat este cerut de legislatia nationala aplicabila.
Daca persoana vizata este un potential client, datele sale personale vor fi pastrate pentru o perioada de 10 ani, incepand cu momentul colectarii.
In cazul in care persoana vizata este un client, datele sale cu caracter personal vor fi pastrate pentru intreaga perioada a contractului la care se adauga o perioada suplimentara de 10 ani de la ultima factura emisa catre client conform Legii 82/1991 – a contabilitatii.
g) Drepturile persoanei vizate
Persoanele vizate ale caror date personale sunt colectate de Fetcom au urmatoarele drepturi conform legislatiei in domeniu:
• Dreptul de a solicita accesul la datele personale colectate de Fetcom
• Dreptul de a solicita rectificarea sau stergerea datelor cu caracter personal stocate de Fetcom
• Dreptul de a solicita restrictionarea datelor personale de procesare de catre Fetcom
• Dreptul de a se opune prelucrarii datelor cu caracter personal de catre Fetcom
• Dreptul de a solicita portabilitatea datelor personale
• Dreptul de a retrage consimtamantul in orice moment, fara a afecta legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia;(aplicabil, doar daca prelucrarea se bazeaza pe consimtamant)
• Dreptul de a depune o plangere catre Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.
h) Sursa datelor personale Datele personale au fost obtinute de la in mod direct de la persoana vizata si vor fi utilizate in scopurile mentionate mai sus de Fetcom.